Tag Archives: ánh sáng nhiếp ảnh

Ảnh phong cảnh: cách xử lý thế nào cho ảnh đẹp khi điều kiện ánh sáng bị đều, bẹt sáng.

Ánh sáng đều, tản, dịu là thứ sẽ giết chết ảnh phong cảnh. Bây giờ chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử lý đối với tình huống ánh sáng tự nhiên bị tản sáng, đều sáng.     Nếu bạn đã từng nghe những lý thuyết về bố cục ảnh phong cảnh những lời […]

Call 091 279 7887