Hệ màu CMYK và phép hiệu chỉnh Selective Color Adjustment

Selective Color là phép hiệu chỉnh nằm trong nhóm menu “Replace Color” nên có thể nói công dụng chính của Selective Color là công cụ “thay thế màu”. Chọn ra một dãy màu nào đó, hòa trộn với các màu Cyan, Magenta, Yellow, Black để cho ra một màu mới.

Hệ màu CMYK

Khác với hệ màu RGB là hệ màu hiển thị trên hầu hết các màn hình (LCD, CRT, Plasma ..). Hệ màu CMYK là hệ màu sử dụng phổ biến trong ngàng in ấn. Hầu hết các loại mực in trong các loại máy in đều sử dụng 4 là Cyan, Magenta, Yellow, Black.

Học photoshop - Hệ màu CMYK và phép hiệu chỉnh Selective Color Adjustment

Phép hiệu chỉnh Selective Color dựa trên nguyên tác hòa trộn 4 màu “nguyên tố primary color” trong hệ màu CMYK là Xanh Lơ (Cyan) [IMG], Hồng Sẫm (Magenta) [IMG] , Vàng (Yellow) [IMG] và Đen (Black). Các màu này hòa trộn với nhau theo tỉ lệ % nào đó sẽ tạo ra các màu sắc khác nhau. Ta có bảng hòa trộn màu cơ bảng như sau: Học photoshop - Hệ màu CMYK và phép hiệu chỉnh Selective Color Adjustment

Theo bảng hòa trộn màu ta thấy 3 “màu nguyên tố (primary color)” trong hệ màu RGB là Red, Green, Blue được hòa trộn trong hệ màu CMYK như sau:
* Màu Đỏ (Red) là màu được kết hợp bởi 100% màu Magenta và 100% màu Yellow
* Màu Lục (Green) là màu đươc kết hợp bởi 100% màu Yellow và 100% màu Cyan
* Màu Lam (Blue) là màu được kết hợp bởi 100% màu Cyan và 100% màu Magenta
Như vậy ta có 4 màu nguyên tố là Cyan, Magenta, Yellow, Black nếu gia giảm phần trăm sắc độ đậm nhạt và hòa trộn lẫn nhau thì theo lý thuyết máy in sẽ in được vô số màu.

Cách sử dụng phép hiệu chỉnh Selective Color:

Phép hiệu chỉnh Selective Color cho phép ta dùng màu chọn lựa (Selective Colors) sau đó “mix” với các màu Cyan, Magenta, Yellow, Black. Tùy theo phần trăm hòa trộn (mix) mà ta có thể chuyển đổi màu chọn lựa.
Để sử dụng Selective Color

Click vào biểu tượng trong bảng Adjustment:

Học photoshop - Hệ màu CMYK và phép hiệu chỉnh Selective Color Adjustmenthoặc: Layer > New Adjustment Layer > Selective Color để lấy dãy màu chọn lựa (Selective Colors)

Click vào mủi tên lên xuống trong ô colors và chọn màu:

Học photoshop - Hệ màu CMYK và phép hiệu chỉnh Selective Color Adjustment

Để hòa trộn màu đã chọn lựa với phần trăm của 4 màu Cyan, Magenta, Yellow

Di chuyển thanh trượt của từng từng kênh màu ta có thể hòa trộn dãy màu chọn lựa (Selective Colors) với 4 màu nguyên tố (primary color)

Thử nghiệm với 3 màu nguyên tố Cyan, Magenta, Yelloư

Học photoshop - Hệ màu CMYK và phép hiệu chỉnh Selective Color Adjustment

Dùng màu chọn lựa (trong ô Colors) là Yellows

Giữ nguyên thanh trượt Yellow, di chuyển bất ký các thanh trượt khác ở bất kỳ giá tri -> Ảnh không có sự thay đổi nào.

Giải thích: Vì ta đang dùng dãy màu chọn lựa là Yellows, các ô màu đều là màu nguyên tố (không lẩn màu khác) nên khi ta di chuyển các thanh trượt ngoại trừ thanh trượt Yellow -> hình không có sự thay đổi.

Học photoshop - Hệ màu CMYK và phép hiệu chỉnh Selective Color Adjustment

Di chuyển thanh trượt Yellow về hướng giá trị âm ta thấy màu vàng nhạt dần, khi tới -100 thì ô màu vàng sẽ biến thành trắng. Kéo thanh trượt Yellow về hướng dương màu vàng không thay đổi.

Học photoshop - Hệ màu CMYK và phép hiệu chỉnh Selective Color Adjustment

Khi kéo thanh trượt Yellow về hướng giá trị âm, màu vàng nhạt dần.

Học photoshop - Hệ màu CMYK và phép hiệu chỉnh Selective Color Adjustment

Khi kéo thanh trượt yellow về đến -100% màu vàng mất hẳn.

Học photoshop - Hệ màu CMYK và phép hiệu chỉnh Selective Color Adjustment
Khi kéo thanh trượt về giá trị dương thì màu vàng có trong ảnh không thay đổi.

Giải thích: Hãy tưởng tượng giống như máy in sắp hết mực màu vàng, nếu trong hình có màu vàng đương nhiên sẽ nhạt dần. Và tới khi mực in màu vàng hết hẳn thì những hình có chứa màu vàng sẽ không có màu. Trong hình minh họa là màu vàng “nguyên chất, không pha” thì cho dù có gia tăng lượng màu vàng lên bao nhiêu nữa màu vàng “nguyên tố” vẫn không thay đổi.

Hãy thử làm tương tự với các dãy màu Magenta và Cyan.

Thử nghiệm với 3 màu nguyên tố Red, Green, Blue

Học photoshop - Hệ màu CMYK và phép hiệu chỉnh Selective Color Adjustment

Mở ảnh trên bằng photoshop, sử dụng Selective Color

Dùng màu chọn lựa (trong ô Colors) là Reds

Khi kéo thanh trượt Magenta về giá trị âm ta nhận thấy màu đỏ chuyển dần sang đỏ lẩn vàng (màu cam), khi kéo thanh trượt đến Magenta đến -100% thì màu đỏ chuyển hẳn thành màu vàng.

Học photoshop - Hệ màu CMYK và phép hiệu chỉnh Selective Color Adjustment

Nếu chọn kênh Red, kéo thanh trượt Magenta về -100 màu đỏ chuyển hẳn sang vàng (Yellow).

Khi kéo thanh trượt Yellow về giá trị âm ta nhận thấy màu đỏ chuyển dần sang hồng, khi kéo thanh trượt đến Yellowđến -100% thì màu đỏ chuyển hẳn thành màu hồng sẩm (Magenta).

Học photoshop - Hệ màu CMYK và phép hiệu chỉnh Selective Color Adjustment

Giải thích: Red là màu kết hợp giữa Yellow và Magenta. Hãy tưởng tượng ví dụ khi máy in hết mực màu vàng (Yellow) khi in một màu Đỏ (Red) ta sẽ có màu Hồng Sẩm (Magenta)

Thử nghiệm với hình ảnh có nhiều màu và không có màu nguyên tố (primary color)

Mở ảnh trên bằng photoshop, sử dụng Selective Color.

Học photoshop - Hệ màu CMYK và phép hiệu chỉnh Selective Color Adjustment

Mở ảnh trên bằng photoshop, sử dụng Selective Color.

Dùng màu chọn lựa (trong ô Colors) là Reds

Học photoshop - Hệ màu CMYK và phép hiệu chỉnh Selective Color Adjustment

Ví dụ khi ta di chuyển thanh trượt Yellow về hướng giá trị âm. Thì những màu có màu Reds bên trong sẽ dần mất màu Yellow và chuyển sang hồng / tím. Những màu không có màu Reds bên trong sẽ không thay đổi.

Học photoshop - Hệ màu CMYK và phép hiệu chỉnh Selective Color Adjustment

Abosolute là phương pháp hiệu chỉnh tuyệt đối trong kỹ thuật photoshop: bất cứ màu nào cũng có thể hòa trộn với 4 màu Cyan, Magenta, Yellow và Black (màu trắng có thể chuyển thành màu khác nếu di chuyển những thanh trượt về hướng dương) và cách tính là tuyệt đối. Ví dụ ban đầu ta có màu 50% vàng sau khi gia tăng 10% vàng nữa thì ta được một màu là 60% màu đỏ.

Relative là phương pháp hiệu chỉnh tương đối: Không phải bất cứ màu nào cũng có thể có thể hòa trộn với 4 màu Cyan, Magenta, Yellow và Black (màu trắng không thay đổi cho dù kéo thanh trượt nào) và cách tính là tương đối. Ví dụ ban đầu ta có màu. Ví dụ ban đầu ta có màu 70% vàng sau khi gia tăng 10% vàng nữa thì ta được một màu là 57% màu đỏ (vì photoshop chỉ tăng 10% của 70% là 7%) .

(St)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call 091 279 7887