Category Archives: ĐÀO TẠO THIẾT KẾ

[HN]Tuyển Sinh Lớp Photoshop Cơ Bản Tháng 9 – 2015

Tuyển sinh lớp Photoshop cơ bản tại Hà Nội Trong Nhiếp ảnh mặc dù kỹ thuật đóng vai trò quan trọng, nhưng đối với ảnh nghệ thuật, sự thay đổi tương quan giữa nội dung và hình thức trong suốt quá trình sáng tác, cụ thể ở giai đoạn chụp, nhiếp ảnh gia có thể […]