Tag Archives: nhiếp anh đẹp

Kỹ thuật nhiếp ảnh cơ bản

Kĩ thuật nhiếp ảnh cơ bản Phần đầu tiên là “Cơ bản vể sự phơi sáng(exposure)”, phần này gồm: Hiểu về phơi sáng – Exposure Triangle (Tam giác phơi sáng – tạm gọi vậy nhé  ) Giới thiệu về ISO (độ nhạy sáng) Giới thiệu về Shutter speed (tốc độ cửa trập) Giới thiệu về Aperture […]

Call 091 279 7887