Tag Archives: nhiếp ảnh căn bản

Nhiếp ảnh gia Lương Quang Trung

Nhiếp ảnh gia Lương Quang Trung Sinh ngày 25/7/1983 Cử nhân chuyên ngành mỹ thuật: Khoa nghệ thuật nhiếp ảnh khóa 8 Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Tp.Hồ Chí Minh Chụp ảnh chính thức cho VP2 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại Tp.HCM, cộng tác viên cho nhiều báo mạng Phật giáo. […]

Call 091 279 7887