Tag Archives: chụp chân dung

[Kĩ thuật chup ảnh] – Sử dụng đèn trong Studio.

  Ánh sáng quyết định chụp ảnh. Đây là bài về ánh sáng studio trong thể loại chụp ảnh chân dung được Lavender chia sẻ . Tác giả dùng đèn studio để minh họa các hướng sáng, nguồn sáng đơn và nguồn sáng kép, kết hợp nhiều nguồn sáng cho một đối tượng đồng thời. Qua bài cơ bản […]

Call 091 279 7887