Category Archives: HỌC QUAY PHIM

Học quay phim chuyên nghiệp ở đâu ?

Học nghề quay phim chuyên nghiệp nhất ở đâu ? Có ai đó đã nói về những người làm nghề quay phim rằng: Nhà quay phim là một nghệ sĩ – một người sáng tạo cái đẹp trong nghệ thuật. Bởi người quay phim giống như một người thợ kim hoàn, tỉ mẩn, gọt dũa, […]

Call 091 279 7887