Category Archives: ĐÀO TẠO THIẾT KẾ

[HCM] Tuyển Sinh Lớp Photoshop Cơ Bản Tháng 02 – 2016

địa chỉ dạy nghề trang điểm cô dâu ở đà lạt

Tuyển sinh lớp Photoshop cơ bản tháng 02/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh Các nhiếp ảnh gia xưa vì hạn chế thiết bị nên thường sử dụng “phòng tối” để bổ trợ cho thiết bị, sau dần biến thành 1 thứ ko thể thiếu để nâng cao giá trị hình ảnh. Ngày nay với […]

[HN] Tuyển Sinh Lớp Photoshop Cơ Bản Tháng 01 – 2016

Tuyển sinh lớp Photoshop cơ bản tại Hà Nội Trong Nhiếp ảnh mặc dù kỹ thuật đóng vai trò quan trọng, nhưng đối với ảnh nghệ thuật, sự thay đổi tương quan giữa nội dung và hình thức trong suốt quá trình sáng tác, cụ thể ở giai đoạn chụp, nhiếp ảnh gia có thể […]

[HCM] Tuyển Sinh Khoá Học Workshop Blend Màu Tháng 12 – 2015

Khóa Đào Tạo Workshop Tháng 12– 2015 Chuyên đề Blend màu & Retouch Blend màu là sự pha trộn giữa các màu sắc để tạo nên một tác phẩm mới mang đậm ý nghĩa, là phong cách của người sáng tạo. Blend màu có thể là áp dụng tất cả các kiến thức về Photoshop để biến đổi […]

[HCM] Tuyển Sinh Lớp Photoshop Cơ Bản Tháng 12 – 2015

địa chỉ dạy nghề trang điểm cô dâu ở đà lạt

Tuyển sinh lớp Photoshop cơ bản tháng 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh Các nhiếp ảnh gia xưa vì hạn chế thiết bị nên thường sử dụng “phòng tối” để bổ trợ cho thiết bị, sau dần biến thành 1 thứ ko thể thiếu để nâng cao giá trị hình ảnh. Ngày nay với […]

[HN] Tuyển Sinh Lớp Photoshop Cơ Bản Tháng 12 – 2015

HẬU KỲ NHIẾP ẢNH

Tuyển sinh lớp Photoshop cơ bản tại Hà Nội Trong Nhiếp ảnh mặc dù kỹ thuật đóng vai trò quan trọng, nhưng đối với ảnh nghệ thuật, sự thay đổi tương quan giữa nội dung và hình thức trong suốt quá trình sáng tác, cụ thể ở giai đoạn chụp, nhiếp ảnh gia có thể […]

[HCM] Tuyển Sinh Khoá Học Workshop Blend Màu Tháng 11 – 2015

Khóa Đào Tạo Workshop Tháng 11– 2015 Chuyên đề Blend màu & Retouch Blend màu là sự pha trộn giữa các màu sắc để tạo nên một tác phẩm mới mang đậm ý nghĩa, là phong cách của người sáng tạo. Blend màu có thể là áp dụng tất cả các kiến thức về Photoshop để biến đổi […]

[HN] Tuyển Sinh Lớp Photoshop Cơ Bản Tháng 11 – 2015

Tuyển sinh lớp Photoshop cơ bản tại Hà Nội Trong Nhiếp ảnh mặc dù kỹ thuật đóng vai trò quan trọng, nhưng đối với ảnh nghệ thuật, sự thay đổi tương quan giữa nội dung và hình thức trong suốt quá trình sáng tác, cụ thể ở giai đoạn chụp, nhiếp ảnh gia có thể […]

[HCM] Tuyển Sinh Khoá Học Workshop Blend Màu Tháng 10 – 2015

Khóa Đào Tạo Workshop Tháng 10– 2015 Chuyên đề Blend màu & Retouch Blend màu là sự pha trộn giữa các màu sắc để tạo nên một tác phẩm mới mang đậm ý nghĩa, là phong cách của người sáng tạo. Blend màu có thể là áp dụng tất cả các kiến thức về Photoshop để biến đổi […]

[HCM] Tuyển Sinh Lớp Photoshop Cơ Bản Tháng 10 – 2015

HẬU KỲ NHIẾP ẢNH

Tuyển sinh lớp photoshop cơ bản tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh Các nhiếp ảnh gia xưa vì hạn chế thiết bị nên thường sử dụng “phòng tối” để bổ trợ cho thiết bị, sau dần biến thành 1 thứ ko thể thiếu để nâng cao giá trị hình ảnh. Ngày nay với […]

[HN] Tuyển Sinh Lớp Photoshop Cơ Bản Tháng 10 – 2015

địa chỉ dạy nghề trang điểm cô dâu ở đà lạt

Tuyển sinh lớp Photoshop cơ bản tại Hà Nội Trong Nhiếp ảnh mặc dù kỹ thuật đóng vai trò quan trọng, nhưng đối với ảnh nghệ thuật, sự thay đổi tương quan giữa nội dung và hình thức trong suốt quá trình sáng tác, cụ thể ở giai đoạn chụp, nhiếp ảnh gia có thể […]

Call 091 279 7887